Englishພາສາລາວ日本語
  • ເມືອງຄຳເກີດຈະກາຍເປັນເມືອງພົ້ນທຸກ

  • ຫລາຍບ້ານຂອງເມືອງຄຳເກີດກາຍ ເປັນບ້ານວັດທະນະທຳແລ້ວ

  • ວັງນ້ຳເຢັນ

  • ຫ້ອງການທ່ອງທ່ຽວຂອງເມືອງ

  • ປະເພນີຊົນເຜົ່າ

  • ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວນ້ຳຍວງ

  • ທ່າເຮືອ

  • ໜ່ວຍງານສຳຫລວດແກ້ງເສືອເຕັ້ນ

  • ສູນກາງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງ ເມືອງຄຳເກີດ

ຊາວເມືອງຄຳເກີດ ຍີນດີຕ້ອນຮັບ ການມາຢ້ຽມຍາມຂອງພວກທ່ານ ເມື່ອທ່ານມາຍາມ ພວກເຮົາແສນພາກພູມໃຈ ແຕ່ເມື່ອທ່ານຈາກໄປ ພວກເຮົາຄິດຮອດ ແລະ ກະລຸນາເຮັດຕົວແບບສະບາຍເໝືອນບ້ານຂອງທ່ານເອງ!

ສິ່ງທີ່ນ່າສົນໃຈ

ການທ່ອງທ່ຽວທາງເຮືອ ແລະ ຊົມທຳມະຊາດ

ເມືອງຄຳເກີດ ແມ່ນເມືອງນຶ່ງ ຂອງແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ທີ່ມີເຂດແດນຕິດຈອດກັບຫລາຍເມືອງ
ຂອງແຂວງ ເຊັ່ນ: ເມືອງ ວຽງທອງ,ເມືອງ ໄຊຈຳພອນ, ເມືອງ ນາກາຍ, ເມືອງ ຄຳຄູນ ( ຂອງແຂວງ ຄຳມ່ວນ ),ເມືອງ ປາກກະດິງ ແລະ ເຂດແດນຂອງປະເທດເພື່ອນບ້ານ

ອ່າງເກັບນ້ຳ ແລະ ການຕຶງປາ

ນອກຈາກເປັນເມືອງທີ່ອຸດົມສົມບູນໄປ
ດ້ວຍທຳມະຊາດ ເມືອງຍັງມີວັງນ້ຳທີ່ເປັນສະຖານທີ່ເພື່ອ
ການພັກຜ່ອນ ເຊັ່ນການໄປຕັ້ງແຄ້ມ ແລະ ການໄປກີນເຂົ້າປ່າ ການຕຶງປາຕາມທຳມະຊາດ ເຖິງແມ່ນ ເປັນຍາມລະດູຮ້ອນ ແຕ່ກໍພໍມີວັງນ້ຳ ແລະ ສາຍນ້ຳ ເພື່ອການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການພັກຜ່ອນ。

ການແລກປ່ຽນ
ວັດທະນະທຳ

ນອກຈາກການທ່ອງທ່ຽວແລ້ວ ພາຍໃນ
ເມືອງຍັງມີເທດສະການຕ່າງໆ ທີ່ນ່າສົນໃຈຫລາຍຢ່າງ
ງານປະເພນີຂອງຊົນເຜົ່າແມ່ນເຫດການ
ທີ່ສ້າງຄວາມມີຊີວິດຊີວາອີກແບບນຶ່ງໃຫ້ແກ່
ນັກທ່ອງທ່ຽວ ງານ ບູນກີນເຕດ ຂອງຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ ແລະ ງານປີໃໝ່ລາວ。

ສິ່ງທີ່ໃໝ່ ແລະ ສຳຄັນ

ບາງສ່ວນຂອງເມືອງຄຳເກີດ

ພວກເຮົາກຳລັງກະກຽມການສ້າງຄລີບທີ່ກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວຂອງເມືອງ ຂອງພວກເຮົາສະນັ້ນເພື່ອເປັນການແນະນຳບາງສ່ວນກະລູນາເບິ່ງການສະໄລ ດັ່ງກ່າວໄປກ່ອນທີ່ກ່ຽວກັບບາງສະຖານທີ່ຂອງແຂວງບໍລິຄຳໄຊເຖິງຈະເປັນ ພຽງບາງສ່ວນນ້ອຍໆມັນອາດເຮັດໃຫ້ເຫັນບາງສະຖານທີ່ທີ່ນ່າທ່ຽວ. ເພື່ອເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ສ້າງຄລິບີດີໂອຄຳແນະນຳຂອງທ່ານແມ່ນມີຄວາມ ໝາຍສຳຫລັບພວກເຮົາກະບູນາສົ່ງຂໍ້ຄວາມມາໄດ້ທີ່:ຕິດຕໍ່

ປະຫວັດສາດຂອງເມືອງ

ວີດີໂອ ດັ່ງກ່າວສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖີງຄວາມເປັນມາຂອງການສ້າງຕັ້ງເມືອງຄຳເກີດ ເຊິ່ງໃນສະໄໝກ່ອນ ເປັນພູຜາປ່າໄມ້ ການຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງແມ່ນພົບຄວາມລຳບາກ ການດຳລົງຊີວິດ ຂອງປະຊາຊົນ ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກນານາປະການ ເປັນເມືອງນຶ່ງທີ່ປະກອບດ້ວຍຫລາຍຊົນເຜົ່າ ດ້ວຍຄວາມສາມັກຄີ ນ້ຳໃຈຮັກຊາດ ການນຳພາທີ່ສະຫລາດສ່ອງໃສຂອງການນຳ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ເມືອງ ຄຳເກີດມີໃບໜ້າອັນໃໝ່ ຊີວິດການເປັນຢູ່ ແມ່ນໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂື້ນເທື່ອລະກ້າວ ຕາມແນວທາງຂອງ ການນຳພາ ທຸກຂັ້ນ。ກັບໜ້າຫລັກ